ICAMH

In het begin van 2020 organiseren wij een tweedaags internationaal symposium met als thema ‘Cultural Aspects of Mental Health Treatments’. Dit symposium vindt plaats in Nederland. Dit symposium wordt de eerste in een reeks internationale symposia in Europa en het Verenigd Koninkrijk waarin het culturele aspect van mentale gezondheid de hoofdrol speelt.

Met genoegen welkomen wij Em. Prof. Dr. Joop de Jong, Prof. Dr. Philomena Essed, Indra Boedjarath (psychotherapeut), Ronald May (psychiater), Glenn Helberg (psychiater), Kitty Riedewald (psychiater), Nel Jessurun (systeemtherapeut, psychotherapeut), Kitlyn Tin a Djie (systeemtherapeut), Karen Carberry (familietherapeut), Wendell Lionarons (psychiater), Annet Spijker (PsyQ), Christina Vellinga (NIP), en Audrey van Schaik (Kennemerhart) tot het comité van ambassadeurs. Wij richten ons ook op samenwerkingen met internationale experts en organisaties. Wij zijn momenteel bezig met het opzetten van samenwerkingen met onderzoekers uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Amerika.

Mogelijke onderwerpen die op het symposium aan bod komen zijn:
• Diversiteit
• 2e en 3e generatie migranten
• Vluchtelingen
• Problem Management Plus
• Religie en mainstream
• Transdiagnostische psychotherapie en psychiatrie
• Transculturele mentale gezondheid in de community
• Cultuursensitief diagnosticeren
• Mentale gezondheid bij Expats
• Mentale gezondheid bij internationale studenten
• Inter-Europese verschillen in behandelmethoden
• Transculturele systeemtherapie
• Geestelijke gezondheid en familie
• Succesverhalen uit de praktijk
• Veerkracht
• Positieve psychologie
• Positieve gezondheid
• eMental Health
• Levensstijl en eHealth
• Geestelijke gezondheid bij kinderen en adolescenten
• Transculturele palliatieve zorg

Het symposium bestaat uit een combinatie van lezingen, discussies, workshops, masterclasses en posterpresentaties. Het symposium is bedoeld voor (internationale) beleidsmakers, wetenschappers, professionals in de zorg, experts en therapeuten.

Meer informatie volgt spoedig.