Hollistisch en Contextueel

Gezondheid en welzijn zijn cruciale factoren in een mensenleven. De ervaring van welzijn heeft niet alleen invloed op het individu, maar ook op de levens van iemands dierbare, en de gehele maatschappij. Door de grote samenhang tussen deze factoren hebben wij gekozen voor een benadering waarbij niet alleen de symptomatische klachten, maar de gehele contextuele situatie van een mens in acht wordt genomen

Gezondheid in zijn context is een essentieel onderdeel van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. Echter, naast deze contextuele samenhang is er ook een belangrijke individuele innerlijke samenhang tussen klachten. Daardoor kunnen klachten en persoonlijkheidstrekken niet als losstaande onderdelen gezien worden. Er is een belangrijke organisatie in iemands ervaringen, en de reacties daarop.

Daarom is het belangrijk dat er in de gezondheidszorg aandacht besteed wordt aan de manier waarop mensen de wereld en hun klachten ervaren, en de manier waarop zij deze interpreteren. Het aannamen van een holistische en humanistische houding is hier een voorbeeld van. Binnen deze aanpak wordt aandacht besteed aan de complexe organisatie van menselijk gedrag, waarin fysiek, mentaal en sociaal functioneren geïntegreerd is. Deze aanpak wordt tot op heden aanbevolen door velen, maar nog weinig in de praktijk toegepast.

Binnen Oh My Mood worden mensen benaderd vanuit deze contextuele en holistische aanpak. Er is ook voor de fysieke, mentale en sociale facetten van welbevinden, waarin multidisciplinair werken een belangrijke rol speelt.