Modulair

Het zorgpad in opgedeeld in modules die zich focussen op verschillende cognitieve, emotionele en gedragsmatige vaardigheden. Deze vaardigheden bevorderen iemands vermogen tot zelfmanagement, emotieregulatie en autonomie. Deze modulaire opbouw zorgt voor een gefaseerd programma dat bijdraagt aan een prettige behandelervaring. Vanuit een didactisch perspectief is een modulaire opbouw voordelig omdat het de mogelijkheid tot praktische concrete behandeldoelen biedt. Modules kunnen op een gemakkelijke manier herhaald of overgeslagen worden. Dit zorgt voor een mate van personalisatie in de behandeling. Modules kunnen ook als losstaande interventies ingezet worden in een pre- en postbehandelfase, bijvoorbeeld als wachtlijstoverbrugging of terugvalpreventie.